NEW TECHNOLOGIES, NEW POSSIBILITIES…

Đối Tác / ANSI

ANSI

Hệ thống Visual QuikPOS : Hệ thống POS là đường dây mấu chốt vận hành hoạt động

Visual QuikPOS System là hệ thống quản lý bán hàng, hàng tồn kho và tiền mặt hoàn chỉnh, được thiết kế để trở thành hệ thống bán lẻ mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng.

Mọi tính năng và chức năng của hệ thống được thiết kế để cung cấp khả năng kiểm soát hệ thống tối đa, đồng thời duy trì sự đơn giản, hợp lý hóa từng giai đoạn hoạt động.

Tích hợp SAP Business One

Visual QuikPOS POS được tích hợp hoàn toàn với SAP Business One. Không cần bất kỳ can thiệp thủ công nào, tất cả dữ liệu sẽ tự động có các mục nhập G / L phù hợp. Điều này làm giảm công việc thủ công và đảm bảo cho tất cả người dùng về tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu.

Bảo mật

Cấu trúc mô đun của ứng dụng cho phép bạn xác định người dùng nào sẽ có quyền truy cập vào từng mô-đun cụ thể. Nhân viên bán hàng có thể xử lý tất cả các loại giao dịch, từ hàng bán đi đến hàng trả lại, hàng thiếu hụt hoặc hủy thanh toán, ngay cả việc lưu lại một số giao dịch nếu có bất vấn đề gì. Trong khi đó, người quản lý tại văn phòng vẫn có thể nhập hàng nghìn số mã vạch, số EDP và mã SKU trong kho. Việc quản lý, mặt khác, có thể theo dõi công việc kinh doanh hàng ngày theo cửa hàng, sản phẩm, nhà cung cấp,… qua sơ đồ Sales Performance. Việc điều khiển thông qua tất cả các chức năng báo cáo và phân tích sẽ giúp bạn vượt qua đối thủ cạnh tranh của mình.

Khả năng hoạt động độc lập

Mỗi giao dịch được ghi lại hai lần vì mục đích bảo mật, một lần trong máy chủ và lần thứ hai trong máy POS. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng khi máy chủ hoặc mạng bị lỗi thì phần mềm Visual QuikPOS
có thể chạy ở chế độ độc lập và tiếp tục xử lý từng giao dịch mà không bị gián đoạn. Hơn nữa, phần mềm có thể tự động kiểm tra khi hệ thống hoạt động lại và sẽ chuyển giao tất cả giao dịch ngoại tuyến mà không cần sự can thiệp của nhân viên.

Hợp nhất tại Trụ sở chính

Với cấu trúc Hợp nhất tại Trụ sở chính, chỉ có trụ sở chính mới có thể cập nhật giá cả và hàng tồn kho. Trạng thái bán hàng và lượng hàng của mỗi chi nhánh cũng có thể được xem tại trụ sở chính, trong khi mỗi chi nhánh chỉ hạn chế ở mức truy cập lượng hàng hoá nhận và bán ra.