NEW TECHNOLOGIES, NEW POSSIBILITIES…

CÁC ĐỐI TÁC CHUYÊN GIA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI LUÔN ĐẢM BẢO

CITIXSYS

iVEND
Quản lý hoạt động bán lẻ của bạn

Hàng ngàn cửa hàng ở hơn 15 quốc gia triển khai iVend Retail để quản lý các hoạt động bán lẻ của họ. IVend Retail, một giải pháp được chứng nhận bởi PCI và SAP Certified, là phần mềm quản lý bán lẻ hoàn chỉnh, tích hợp với bộ ứng dụng Quản lý Kinh doanh của SAP.

BOYUMIT

beas for Manufacturing

beas manufacturing concentrates on a number of additional modules for manufacturing industries in order to map their business processes.

Boyum Pack

The Boyum Pack is rather like the iPad or iPhone of the SAP Business One market.

SANA

Microsoft Dynamics NAV
Phần mềm thương mại điện tử

Sana Commerce sử dụng Microsoft Dynamics NAV để tạo ra một cửa hàng trực tuyến (web store) thân thiện và mạnh mẽ.

SAP Business One
Phần mềm thương mại điện tử

Cổng thông tin kinh doanh của SAP Business One giúp bạn bắt kịp việc kinh doanh đang tăng trưởng.

ANSI

Hệ thống Visual QuikPOS
Hệ thống POS là đường dây mấu chốt vận hành hoạt động

Visual QuikPOS System là hệ thống quản lý bán hàng, hàng tồn kho và tiền mặt hoàn chỉnh, được thiết kế để trở thành hệ thống bán lẻ mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng.