NEW TECHNOLOGIES, NEW POSSIBILITIES…

Đối Tác / SANA

SANA

Phần mềm Thương mại Điện tử Microsoft Dynamics NAV

Sana Commerce sử dụng Microsoft Dynamics NAV để tạo ra một web store thân thiện và mạnh mẽ.
Hệ thống Microsoft Dynamics NAV cho phép bạn đồng nhất tất cả thông tin sản phẩm và quy trình kinh doanh. Điều này đã được chứng minh là hữu dụng đối với bộ phận bán hàng – vậy tại sao không sử dụng Dynamics NAV như động lực sau cửa hàng trực tuyến của bạn? Sana Commerce làm cho trang web của bạn lưu trữ và mở rộng hiệu quả các hoạt động bán hàng truyền thống của bạn.

TẢI FACTSHEET VÀ TÌM HIỂU CÁCH MÀ SANA COMMERCE KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG DYNAMICS NAV ERP CỦA BẠN ĐỂ CHO RA ĐỜI MỘT CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN HIỆN ĐẠI, HẤP DẪN, BẢO CHỨNG TRONG TƯƠNG LAI.

Phần mềm Thương mại Điện tử SAP Business One E-Commerce Software

Cổng thông tin kinh doanh của SAP Business One giúp bạn bắt kịp việc kinh doanh đang tăng trưởng.
Hệ thống SAP Business One linh hoạt và có thể mở rộng đủ để theo kịp sự thành công của công ty bạn – còn mong đợi điều gì tệ hơn thế? Sana Commerce cung cấp chính xác những gì bạn cần cho SAP B1, mà không cần lặp lại dữ liệu hoặc quy trình kinh doanh.

TẢI FACTSHEET VÀ TÌM HIỂU CÁCH MÀ NỀN TẢNG TÍCH HỢP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA SANA NÂNG CẤP HỆ THỐNG SAP BUSINESS ONE ERP CỦA BẠN VÀ ĐƯA DOANH NGHIỆP LÊN MỘT TẦM CAO MỚI.